Giá tiêu 2018

Giá tiêu mới nhất tháng 07

02/07/2018

Giá tiêu mới nhất tháng 07
Cập nhật giá tiêu/hồ tiêu (
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hồ_tiêu) mới nhất trong tháng 07/2018

Nguồn tham khảo: Sở công thương Daklak
Giá tiêu tháng 7
 

Chuyên mục: Giá tiêu 2018

Giá tiêu mới nhất trong tháng 06

30/05/2018

Cập nhật giá tiêu/hồ tiêu (https://vi.wikipedia.org/wiki/Hồ_tiêu) mới nhất trong tháng 06/2018

Nguồn tham khảo: Sở công thương Daklak

Chuyên mục: Giá tiêu 2018

Giá tiêu mới nhất trong tháng 05

11/05/2018

Cập nhật giá tiêu/hồ tiêu mới nhất trong tháng 05/2018

Nguồn tham khảo: Sở công thương Daklak

Chuyên mục: Giá tiêu 2018

Sale off